O produktu

Předsazené železobetonové lodžie jsou moderním prvkem, který se s oblibou využívá při rekonstrukci panelových či zděných domů. Tímto způsobem  je možné nahradit stávající, již nevyhovující balkonové sestavy za nové předsazené lodžie. Výstavbou nových předsazených lodžií získáte větší užitnou plochu a nový moderní design.

 

Vzhled  lodžie si můžete určit sami. Lze zvolit nejen její tvar, ale i výplň balkonového zábradlí. Vybírat lze z několika druhů. Lodžie může mít tvar podesty pravoúhlý,nebo zkosený, u zábradlí můžete volit buď betonové nebo kovové. Kovové zábradlí je možné osadit  různou skleněnou výplní , nebo zvolit jiné materiály k výplni .
Velikost Vaší nového lodžie se rázem promění, ze stávajícího balkonu rozměru o cca 2 m2 na 5,4 m2 což je dvojnásobek původní velikosti balkonu .Dále je třeba brát v úvahu zhodnocení Vašeho bytu, kdy po výstavbě nových lodžií se Vaše drobná investice zhodnotí cca trojnásobně v tržní hodnotě Vašeho bytu.

 

U vybraných druhů zábradlí je možné později instalovat posuvné prosklení a takto docílit úplného uzavření lodžie. Tímto uzavřením chráněná lodžie, Vás chrání před nepřízni počasí a lze ji využívat k různým účelům.

 

 

 

 

 

 

Železobetonové předsazené  lodžie mají tu výhodu , že mohou být vystavěny i u typů domů, u kterých původně žádné balkonové sestavy nainstalovány nebyly. Vstup na lodžii se vybuduje v místě, kde původně bylo obyčejné okno změnou stávající okenní sestavy na balkonovou a to vybouráním podokenního prostoru o rozměru nových balkonových dveří a instalaci nové balkonové sestavy.

Fotogalerie